Tjänster

"Vi gör det lite enklare att vara företagare."

Auktoriserad redovisningskonsult

  • Erfarenhet
  • Kompetens
  • Engagemang

Vi tillhandahålla tjänster inom löpande redovisning, bokslut, deklaration, skatterådgivning och bolagsbildning. 


Förutom de traditionella tjänsterna arbetar vi även en hel del med att vara företags ”bollplank” och coach.


Våra Tjänster"Med vår unika erfarenhet och kompetens, samt med vårt engagemang hoppas vi kunna gynna dig och ditt företag på bästa möjliga sätt."

Varmt välkomna till oss på Ekonomihuset i Laholm.

Bo, Marie & Åsa

Varmt välkomna till oss

Bo, Marie och Åsa


Ekonomihuset i Laholm AB,

Kullsgårdsvägen 20, 312 34 LAHOLM